×

بانک رفاه کارگران – نوبر نیوز

افزایش سقف اعتبار وام بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی
صادقزاده، رییس کانون کارگران شهرستان تبریز:

افزایش سقف اعتبار وام بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی

دبیر اجرایی خانه کارگر و رییس کانون کارگران شهرستان تبریز از افزایش سقف اعتبار وام بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در آینده نزدیک خبر داد.
  • 19 فروردین 1400
  • 0