خرید های جدید تراکتور

خرید های جدید تراکتور

 همچنین اکبر ایمانی، سعید مهری، مهدی تیکدری، ابوالفضل پورشیخ، مهدی ببری و حسین علیزاده؛ ۶ بازیکن فصل گذشته تیم تراکتور با حضور در دفتر مدیرعامل باشگاه قرارداد خود را به مدت پنج سال دیگر با این باشگاه تمدید کردند. پیش از این نیز بازیکنانی همچون حبیب فرعباسی دروازه بان فصل گذشته نفت مسجدسلیمان، وفا هخامنش و