حقایقی جالب و شگفت انگیز درباره ذهن انسان‌ که نمی‌دانید!

blank

لحظه به لحظه‌ی زندگی ما با ثبت خاطرات عجین شده است. برخی از خاطرات ثبت شده در حافظه برایمان دوست‌داشتنی و شیرین هستند و برخی دیگر تلخ. اما خواه و ناخواه باید پذیرفت شخصیتی که هم‌اکنون هستیم را همین خاطرات شکل داده‌اند. بدون یادآوری خاطرات، ما نمی‌توانستیم هیچ رابطه، شغل و یا حتی غذای مورد […]