۴۰هزار بازمانده از تحصیل در پایه اول داشتیم

blank

محسن حاجی میرزایی در حاشیه مراسم افتتاحیه برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نو آموزان بدو ورود به دبستان با بیان اینکه امسال به تعداد پایگاه های سنجش افزوده شده و به ۲۴۰۰ پایگاه رسیده است گفت: تعداد پایگاه هایی که دو نوبته فعال هستند نیز از ۴۰۰ به ۶۰۰ مورد رسیده است. وی […]