بانک‌ها قوانین مربوط به اخذ ضامن در قبال تسهیلات را رعایت کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

بانک‌ها قوانین مربوط به اخذ ضامن در قبال تسهیلات را رعایت کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر رعایت قوانین مربوط به اخذ ضامن در قبال تسهیلات، گفت: وقتی قانون عنوان کرده که در قبال تسهیلات بیش از یک ضامن اخذ نشود و یا پروانه بهره برداری درخواست نشود، بانک ها باید به آن عمل کنند.