چک سفید امضا به کسی نمی‌دهیم/محدودیتی برای شرکت گروه های مختلف در انتخابات نداریم
طحان‌نظیف:

چک سفید امضا به کسی نمی‌دهیم/محدودیتی برای شرکت گروه های مختلف در انتخابات نداریم

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورا چک سفید امضا به کسی نمی‌دهد، گفت: از نظر شورای نگهبان هیچ شرط و محدودیتی برای شرکت گروه‌ها و سلایق مختلف در انتخابات، جز التزام و رعایت قانون وجود ندارد.