باند اخاذی، شرارت و قمه‌کشی در تبریز متلاشی شد

باند اخاذی، شرارت و قمه‌کشی در تبریز متلاشی شد

سرهنگ رمضان اللهوردیان، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در پی گزارش مردمی مبنی بر این که تعدادی از اراذل و اوباش با قمه کشی، هنجارشکنی، عربده‌کشی و ایجاد رعب و وحشت در خیابان رسالت از مردم سلب آسایش کرده اند، مراتب در دستور کار پلیس قرار گرفت و عوامل درگیر و