مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان تمدید می شود؟

blank

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فردا آخرین مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور است، گفت: هنوز هیچ تصمیم قطعی برای تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان در سامانه املاک و اسکان گرفته نشده است. او ادامه داد: روز شنبه درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد شد. پیشنهاد داده […]