تنها افتخار شهرداری، دادن حقوق کارکنانش است

blank

احد صادقی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه وی کاندیدای جوان انتخابات شوراست، عنوان کرد: با توجه به تاکید و بیانات مقام معظم رهبری در این دوره از انتخابات ورود جوانان تبدیل به ضرورت شده است. کاندیدای انتخابات شورای ششم در این خصوص ادامه داد: ورود نسل جوان به عرصه های مدیریتی […]