قدردانی از فعالیت های اطلاع رسانی نوبر در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر

قدردانی از فعالیت های اطلاع رسانی نوبر در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر

به گزارش نوبر، در بخشی از این لوح سپاس آمده است:   جناب آقای سید مرتضی مرتضوی مدیرمسئول آژانس تحلیلی- خبری نوبر واژه هایی که از سرمنزل ایمان بر سپهر فرهنگ و هنر شهرمان می تابد و ذهن و ضمیر مخاطب را امید و آگاهی می بخشدف حکایت همت متعصبانه ای است که اصحاب گرانقدر