مجموعه‌ پروژه‌های تکمیل طرح “تبادل اتحاد ملی تبریز” در آستانه افتتاح

مجموعه‌ پروژه‌های تکمیل طرح “تبادل اتحاد ملی تبریز” در آستانه افتتاح

مجموعه پروژه‌های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی شامل یک پل و پنج رمپ و مسیر دسترسی است که بهره برداری از آن‌ها، نقش بسیار موثری در روان سازی و تبادل ترافیک در مسیرهای خروجی و ورودی به جاده ائل گلی، بلوار توانیر، بلوار استاد شهریار، بلوار سپهبد شهید سلیمانی و دروازه تهران ایفا خواهد کرد. پل