فراخوان چهارمین دوره سوگواره شعر و مرثیه فاطمی تبریز منتشر شد

blank

سوگواره شعر و مرثیه فاطمی تبریز پس از برگزاری موفق سه دوره همایش ملی شعر فاطمی در نظر دارد چهارمین دوره این سوگواره را با برگزاری بخش رقابتی شعر آئینی فاطمی همراه کند. بر اساس این فراخوان، دبیرخانه سوگواره، اشعار آئینی شاعران سراسر کشور را با محوریت شخصیت و زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س) خواهد پذیرفت. […]