آب استخر کرونا را می کشد

blank

همزمان با بازگشایی استخرهای شنای سرپوشیده در سراسر کشور انگلیس به عنوان بخشی از نقشه راه دولت برای کاهش محدودیت های قرنطینه، خبر احتمال انتقال بسیار اندک ویروس کرونا در آب استخر به عنوان یک «خبر خارق العاده» مورد تحسین قرار گرفت. در این مطالعه محققان کالج سلطنتی انگلیس ، اثر آب استخرهای شنا را […]